หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

แหล่งค้นคว้าที่ทันสมัยสำหรับเด็ก

                    

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) กิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัย  

  • เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ที่สามารถแสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ ที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับได้อ่านหนังสือจริง
  • มีกิจกรรมภาพระบายสีที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ไม่น้อยกว่า 500 ภาพ
  • มีกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ของเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า 800 กิจกรรม
  • สามารถเลือกหน้า หรือหัวข้อเรื่องที่ต้องการได้
  • สามารถทำ Bookmark ได้
  • มีคำสั่งในการย่อหรือขยายหน้าได้
  • สามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

 

 

Visitors: 6,194